Databáze výsledkù OB
Výpis z registrace

Sport Datum Název Kategorie Místo Jméno Reg. èíslo Oddíl Èas Ztráta
MTBO 04.09.2011 MÈR MTBO middle H21C 21. Grünwald Martin SBK7903 KOB Start Blansko 52:43 + 11:27
MTBO 03.09.2011 MÈR MTBO na klasické trati H21C 16. Grünwald Martin SBK7903 KOB Start Blansko 97:18 + 14:49
OB 31.12.2010 Ranking 2010 H21 1064. GRÜNWALD Martin SBK7903
OB 16.10.2010 Oblastní žebøíèek H21C 30. Grünwald Martin SBK7903 KOB Start Blansko 104.25 +43.02
MTBO 09.10.2010 MÈR Sprint MTBO H21C 12. Grünwald Martin SBK7903 KOB Start Blansko 17:01 + 1:21
OB 31.12.2009 Ranking 2009 H21 1007. GRÜNWALD Martin SBK7903
OB 19.09.2009 Mistrovství ÈR na klasické trati (semifinále) H21O 17. Grünwald Martin SBK7903 KOB Start Blansko 87.33 +26.02
MTBO 02.05.2009 MÈR na dlouhé trati, 3. závod ÈP H21C 24. Grünwald Martin SBK7903 KOB Start Blansko 122.15 +28.39
OB 31.12.2008 Ranking 2008 H21 1149. GRÜNWALD Martin SBK7903
OB 02.02.2008 Hromnièní trápení 2008 - 7.roèník H19 15. Grünwald Martin SBK7903 KOB Start Blansko 49.38 +15.27
OB 31.12.2007 Ranking 2007 H21 1226. GRÜNWALD Martin SBK7903
MTBO 29.04.2007 1. a 2. kolo Slovenského pohrára v OC H21B 16. Grünwald Martin SBK7903 KOB Start Blansko 82:18 +14:25
MTBO 28.04.2007 1. a 2. kolo Slovenského pohrára v OC H21B 27. Grünwald Martin SBK7903 KOB Start Blansko 34:09 +6:00
OB 31.12.2006 Ranking 2006 H21 1025. GRÜNWALD Martin SBK7903
OB 31.12.2005 Ranking 2005 H21 1024. GRÜNWALD Martin SBK7903